Borgerlønn. Ideen som endrer spillet


Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

NY TID bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.

Det nye samfunnslimet

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?