Bestill sommerutgaven her

boligpolitikk

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme

Ola Innset: Markedsvendingen

: Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Et folk av spekulanter

Hannah Gitmark: Det norske hjem. Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt

BOLIGPOLITIKK: Debattbok lanserer kontroversielle forslag om skattepolitikk, arveavgift, bygging i kolonihagene og i markagrensen for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.