Grusomhetens teater

boligpolitikk

Tilnærminger til rimelig bolig

BOLIGFORSYNING: Vellykket boligutvikling forholder seg til fire virkemidler for å produsere rimelige boliger og redusere stigmatisering.

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme

Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Et folk av spekulanter

BOLIGPOLITIKK: Debattbok lanserer kontroversielle forslag om skattepolitikk, arveavgift, bygging i kolonihagene og i markagrensen for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.