Bestill sommerutgaven her

bolig

Boliglånet ditt

LÅN: Vet du hvor mye dyrere boliglånet ditt er blitt siden den første rentehevingen?

Mellom bolig og hjem

Trondheim: Transmigranter befinner seg i en sårbar arbeidssituasjon. Boligalternativene som er tilgjengelige for transmigranter, inkluderer sovesaler, private boliger omgjort til kollektiv, telt, varebiler og mest populært: brakker.

Den uformelle bosettingen: MUKURU

Nairobi: Hvilken rolle kan sosiale bevegelser ha i kampen for bedre levekår for innbyggere i uformelle bosettinger?

Urbanisering med «folketomter»

Argentina: I forrige århundre kunne drømmen om å bli huseier i Buenos Aires virkeliggjøres gjennom en lovlig og formell type urbanisering kalt loteos populares, eller «folketomter».

Ørestaden, Nordhavn, Amager Strandpark, Sluseholm, Lynetteholm

Peter Schultz Jørgensen: Opgøret om København

KØBENHAVN: Har man haft så travlt med at vende den arbejdsløses by til en vellønnet skatteyderby, at man overså at dem med almindelige jobs ikke havde råd til at bo i de nye bydele?

Kinas byutvikling

Jeffrey Johnson, Cressica Brazier,Tat Lam: China Lab Guide to Megablock Urbanism

BYPLANLEGGING: Økobyen er del av nytenkningen i Kina. Fra blokk, superblokk til megablokk og økoblokk? Her får vi en analyse av årene etter Deng Xiaopings «reform- og åpenhetspolitikk».

Boligmarkedet vil kollapse

: Hvor lenge kan vi holde på en samfunnsmodell som ikke fungerer?