Stikkord: Bobbi Jene

Dansens frihetsrom

Filmen Bobbi Jene inspirerer til å komme mer i kontakt med egen kropp.