Bestill høstutgaven her

biologisk språk

Hvilken plass kan vi gi volden i dag?

Erland Kiøsterud: Stillhetens økologi

ØKOLOGI: I selvbiografisk form fortsetter Kiøsterud sin gjennomtenkning av moderniteten i økokrisens tidsalder. Han peker på en normalisert brutalitet som de fleste stilltiende aksepterer.