Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Biden

Misnøyen, frustrasjonen, trøstesløsheten, håpløsheten og mistilliten

POLITIKK:
Espen Hammer: USA. En supermakt i krise

: I USA er den årlige verdien på lobby-virksomhet anslått til godt over 40 milliarder kroner.

Brannene er naturlig for landskapet!

Landskapets økologi:
Alistair Gee, Dani Anguiano: Fire in Paradise – An American Tragedy

: Hvem har ansvaret for brannene? Er vi med årets skogbrannsesong i California og Oregon vitne til en ny form for «kulturkatastrofe»?

Skrønemakeren Joe Biden avkles

DEN LØGNAKTIGE KANDIDATEN: :
Fortiden innhenter president-kandidat Joe Biden, som strever med å tilbakevise og bagatellisere det mediene betegner som løgner og oppspinn.