Stikkord: Berta Isla

Spionasjens personlige kostnader

Javier Marías’ forfatterskap har en sterk anti-autoriær nerve som er subtil og uten illusjoner.