Bestill høstutgaven her

Benghazi

Hvordan man lurer en stat

: Norges utenrikspolitikk etter år 2000 har vært preget av mye uvitenhet. Dette gjelder sannsynligvis også intervensjonen i Libya.