Bestill vårutgaven her

bankvesen

Våren 2017: Økonomikrise på trappene

: Mye tyder på at verden står overfor en økonomisk kollaps som kan inntreffe i løpet av første halvår 2017. 

Deutsche Bank og døde bankdirektører

: En lang rekke bankfolk som de siste årene har dødd under uklare omstendigheter, visste sannsynligvis for mye.

Økonomien bryter sammen

: Økonomisk kollaps fører alltid til økonomisk unntakstilstand – fra Romerrikets fall til dagens borgerkrigliknende tilstander i Venezuela. 

Bankenes Robin Hood

: Enric Duran er tyven som nylig mottok en menneskerettighetspris i Barcelona.