Stikkord: bærekraft

I Gandhis fotspor 

Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

Bevegelsenes bevegelse
[Resilience, Community Action and Societal Transformation]

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Kjærlighet til verden
[En tredje vei]

Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.

Gourmeten og fremtiden

Det grønne skiftet i jordbruket er på vei. Snart kan cellene fra én ku produsere 175 millioner burgere, og gårdene vil dirigere maskinparken fra nettbrettet. 

Positiv urbanisering

Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.

Jakten på det grønne
[Gull eller grønne skoger]

I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.

Urban fattigdom overses

Norsk utenriks- og utviklingspolitikk neglisjerer byenes muligheter og begrensninger. Men slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer.

Slåss mot overdimensjonert kjøttforbruk

«Vi må regulere det kunstige kjøttbehovet vi har skapt, og vi må slutte å sette mennesket i sentrum for alt som skal skje,» mener matblogger og forfatter av grønn kokebok.

Vegetarkost

Det er lenge siden vegetarianisme var en sær subkultur. I dag er det snarere noe vi alle bør vurdere seriøst.

Er insekter det nye kjøttet? 

Insekter vi en gang så på med vemmelse, løftes nå frem som løsningen på verdens matmangel. Kan insekter virkelig redde verden?

Ta vare på det vi har

«Hva er ditt favorittverktøy?» var spørsmålet jeg fikk fra en avis en gang. De hadde en rekke standardspørsmål som de stilte ledere av ulike...

Makten forskyves i Afrika

Mens den arabiske våren preges av stagnasjon, pågår det en stille revolusjon sør for Sahara.

Norsk bistand til en fornybar fremtid

Verden må få tilgang til fornybar og bærekraftig energi. En ny rapport fra WWF Uganda gir norske myndigheter en viktig pekepinn om hvordan fremtidens energibistand bør innrettes.