Grusomhetens teater

bærekraft

Byer i krise

GJENOPPBYGGING: Dette bilaget gir krigens raseringer av byer og tettsteder i Ukraina og behovet for gjenoppbygging størst oppmerksomhet.

Solidaritet og motstandsdyktighet

RESILIENS: Fotograf Eduardo Moreno – som har latt oss bruker flere foto i dette bilaget – spør om det er mulig å tenke nytt. Han etterlyser at vi lærer å bygge nye kart over nærhet, tetthet og samhørighet.

Urbant landbruk i palestinske flyktningleirer

MAT: I flyktningleirer over hele Libanon og Syria har den palestinske hjelpeorganisasjonen Jafra Foundation stått for urban dyrking – med økologiske og kortreiste urter og grønnsaker. Men samfunnsnytten strekker seg lenger enn det. De bygger plantekasser, sørger for jord, kompost, småplanter, frø og tilgang til vann.

Bistand i elitenes byer

UTVIKLING: At storbyene har vært styrt av eliter siden framveksten under kolonitida er ikke et argument for å overse verdens fattige. Må vi likevel først ta et oppgjør med dvelende fordommer om byveksten – og spørre om byer kan være en løsning på utviklingsutfordringene?

Urban delingsøkonomi

ROM: Hva betyr delte rom og mobilitet for bærekraftige byer og regioner? Dette vises her ved studieeksempler fra Santiago og Oslo.

The Line truer klima, miljø og menneskerettigheter

NEOM: Det største og mest kontroversielle ‘ny by’-prosjektet i verden? For å fullføre de enorme byggearbeidene i Saudi Arabia med by-prosjektet NEOM de kommende 25 årene regnes det med et behov på 100 000 arbeidere – hovedsakelig migranter. NEOM er samtidig kritisert for mangel på bærekraftig utvikling og brudd på menneskerettigheter.

Ukraina må eie sin egen utvikling

GJENOPPBYGGING: Hva er forutsetningene for å gjenoppbygge bedre på en måte som styrker Ukrainas eierskap til egen utvikling? Er demokrati både middelet og målet? Hva kan det internasjonale samfunnet bidra med? Vi har spurt seks aktører.

Verdens største byggeplass

UKRAINA: Gjenoppbyggingskostnader for Ukraina er anslått av Verdensbanken til 411 milliarder dollar. Diskusjoner om utforming og gjenoppbygging av ukrainske byer etter krigen pågår for fullt. For Kharkiv finnes nå fem pilotprosjekter: om elver, industri, kulturarv, industribygg og en vitenskapspark.

Mot en grønnere fremtid på Evvia

FILMFESTIVAL/KLIMA: I kjølvannet av de katastrofale skogbrannene på Evvia har den greske øya fått en egen filmfestival, som passende nok også er et møtepunkt for å diskutere klima, miljø og bærekraft.

En sjøsyk pirat på romskipet jorden

ØKOLOGI: I denne fortellingen blir livet på seilbåten et mikrokosmos. Turistenes liv i sør forstyrrer dyrelivet – samtidig som livet under vann er gått tapt på grunn av overfiske, erosjonen øker på grunn av tapte tareskoger. Er det mulig å forstå at den verden som understøtter kroppen og bevisstheten, er naturen selv?

Et godt liv uten stadig mer av alt

GRØNN VEKST: NY TID har her valgt å trykke et utdrag av boken Grønt manifest av vår faste kritiker. «Livskvalitet framfor veksttvang»: Tre små, men kraftfulle ord, som gir en nøkkel til endret retning på samfunnsutviklingen, der vår evige streben etter 'mest mulig' heller justeres til verdsettelse av 'tilstrekkelig'.

Nye trusselbilder, krig i Europa – og framtidas forsvar

All etterpåklokskap til tross – den russiske #invasjon#en kom bardus på de aller fleste av oss. Fredspolitisk var vi også dårlig forberedt på det...

Fra bærekraft til en regenererende fremtid

Naturen: Vil enhver regjering, institusjon eller bedrift som fortsatt viser til «bærekraft» om noen år bli ansett å være på etterskudd?

Elvenes rolle i Oslos byutvikling

Byutvikling: Oslo har i over 30 år fokusert på byens 10 elver. I dag er de åpne eller lukkede elvene blant de viktigste strukturerende elementene i byutvikling. Dessuten er bruk av naturbaserte systemer for å løse våre klimautfordringer avgjørende for å oppnå varig bærekraft.

Den billige fiskens monstrøse kostnad

FISKEINDUSTRI: USA importerer 91 prosent av all matfisk fra den andre siden av kloden, og fiskeinntaket er begrenset til fem sorter mens gamle kystsamfunn ligger i ruiner. I Kambodsja renskes havbunnen tom og gold av illegalt fiske fra Vietnam. Tematikken er dyster, men to ulike dokumentarer finner lyspunkter.

Jordforbindelsen – et andet og bedre liv

OFF GRID: Nye omstillingsprojekter ledes af sociale entreprenører: Off-grid-princippet er at være frakoblet det moderne samfunds el-, vand- og kloaksystem.