Bestill sommerutgaven her

bærekraft

Fra bærekraft til en regenererende fremtid

Naturen: Vil enhver regjering, institusjon eller bedrift som fortsatt viser til «bærekraft» om noen år bli ansett å være på etterskudd?

Elvenes rolle i Oslos byutvikling

Byutvikling: Oslo har i over 30 år fokusert på byens 10 elver. I dag er de åpne eller lukkede elvene blant de viktigste strukturerende elementene i byutvikling. Dessuten er bruk av naturbaserte systemer for å løse våre klimautfordringer avgjørende for å oppnå varig bærekraft.

Den billige fiskens monstrøse kostnad

: .

FISKEINDUSTRI: USA importerer 91 prosent av all matfisk fra den andre siden av kloden, og fiskeinntaket er begrenset til fem sorter mens gamle kystsamfunn ligger i ruiner. I Kambodsja renskes havbunnen tom og gold av illegalt fiske fra Vietnam. Tematikken er dyster, men to ulike dokumentarer finner lyspunkter.

Jordforbindelsen – et andet og bedre liv

OFF GRID: Nye omstillingsprojekter ledes af sociale entreprenører: Off-grid-princippet er at være frakoblet det moderne samfunds el-, vand- og kloaksystem.

Varselrop om framtiden

Sue-Alice Okukubo, Eduard Zorzenoni: Near and Elsewhere

UTOPIER: En essayistisk dokumentarfilm som strekker seg mot framtidsvisjoner og utopier, men med en dyster grunntone og manglende evne til å se noen som helst vei ut av lammelsen den beskriver.

«Vår eksistens er avhengig av at vi endrer våre vekst- og forbruksvaner»

FORANDRINGENES KVINNE: NY TID snakker denne gang med erfarne Sandrine Dixson-Declève om bærekraftig vekst og grønn utvikling. Hun er nå leder i EU-kommisjonens ekspertgruppe for forskning og innovasjon.

Kan vi genoprette Amazonas’ lunge?

Félix Guattari Oversat af Christel Pedersen: De tre økologier

ØKOSOFI: Det nuværende Brasilien ligner Guattaris værste mareridt. Hans mentale revolution lægger heller op til at naturen selv kommer først.

Geriljadama

Kari Gåsvatn: Geriljahagen

MAT I HAGEN: En ny bok hevder at ved å dyrke jorden rundt deg, i en skråning, i en bakgård eller i en blomsterkasse, blir du en mer bevisst forbruker. Det er første skritt mot en bærekraftig matframtid.

Ungdom med handlekraft

Bår Tyrmi: Mission Impact

BÆREKRAFTSMÅL: Den nye serien Mission Impact viser engasjert ungdom som krever handling. Den slippes først på sosiale medier.

Ar ind i en fremmed sjæl

Nikolaus Geyrhalter: EARTH

: Har vi mistet naturen forstået som den ramme om cyklus og råhed og anderledeshed, som ikke er en del af os selv, men et udenfor?

I Gandhis fotspor 

: Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

Bevegelsenes bevegelse

Thomas Henfrey/Gesa Maschkowski/Gil Penha-Lopes:: Resilience, Community Action and Societal Transformation

: Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.