Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

bærekraft

Den billige fiskens monstrøse kostnad

FISKEINDUSTRI:
: .

USA importerer 91 prosent av all matfisk fra den andre siden av kloden, og fiskeinntaket er begrenset til fem sorter mens gamle kystsamfunn ligger i ruiner. I Kambodsja renskes havbunnen tom og gold av illegalt fiske fra Vietnam. Tematikken er dyster, men to ulike dokumentarer finner lyspunkter.

Jordforbindelsen – et andet og bedre liv

OFF GRID: :
Nye omstillingsprojekter ledes af sociale entreprenører: Off-grid-princippet er at være frakoblet det moderne samfunds el-, vand- og kloaksystem.

Varselrop om framtiden

UTOPIER:
Sue-Alice Okukubo, Eduard Zorzenoni: Near and Elsewhere

En essayistisk dokumentarfilm som strekker seg mot framtidsvisjoner og utopier, men med en dyster grunntone og manglende evne til å se noen som helst vei ut av lammelsen den beskriver.

«Vår eksistens er avhengig av at vi endrer våre vekst- og forbruksvaner»

FORANDRINGENES KVINNE: :
NY TID snakker denne gang med erfarne Sandrine Dixson-Declève om bærekraftig vekst og grønn utvikling. Hun er nå leder i EU-kommisjonens ekspertgruppe for forskning og innovasjon.

Kan vi genoprette Amazonas’ lunge?

ØKOSOFI:
Félix Guattari Oversat af Christel Pedersen: De tre økologier

Det nuværende Brasilien ligner Guattaris værste mareridt. Hans mentale revolution lægger heller op til at naturen selv kommer først.

Geriljadama

MAT I HAGEN:
Kari Gåsvatn: Geriljahagen

En ny bok hevder at ved å dyrke jorden rundt deg, i en skråning, i en bakgård eller i en blomsterkasse, blir du en mer bevisst forbruker. Det er første skritt mot en bærekraftig matframtid.

Ungdom med handlekraft

BÆREKRAFTSMÅL:
Bår Tyrmi: Mission Impact

Den nye serien Mission Impact viser engasjert ungdom som krever handling. Den slippes først på sosiale medier.

Ar ind i en fremmed sjæl


Nikolaus Geyrhalter: EARTH

Har vi mistet naturen forstået som den ramme om cyklus og råhed og anderledeshed, som ikke er en del af os selv, men et udenfor?

I Gandhis fotspor 

:
Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

Bevegelsenes bevegelse


Thomas Henfrey/Gesa Maschkowski/Gil Penha-Lopes:: Resilience, Community Action and Societal Transformation

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Kjærlighet til verden


Arne Øgaard: En tredje vei. Ikke til høyre, ikke til venstres, men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig fremtid

Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.

Gourmeten og fremtiden

:
Det grønne skiftet i jordbruket er på vei. Snart kan cellene fra én ku produsere 175 millioner burgere, og gårdene vil dirigere maskinparken fra nettbrettet. 

Positiv urbanisering

:
Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.

Jakten på det grønne


Eivind Hoff-Elimari: Gull eller grønne skoger. Politikk for det gode liv.

I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.

Urban fattigdom overses

:
Norsk utenriks- og utviklingspolitikk neglisjerer byenes muligheter og begrensninger. Men slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer.

Slåss mot overdimensjonert kjøttforbruk

:
«Vi må regulere det kunstige kjøttbehovet vi har skapt, og vi må slutte å sette mennesket i sentrum for alt som skal skje,» mener matblogger og forfatter av grønn kokebok.

Vegetarkost

:
Det er lenge siden vegetarianisme var en sær subkultur. I dag er det snarere noe vi alle bør vurdere seriøst.

Er insekter det nye kjøttet? 

:
Insekter vi en gang så på med vemmelse, løftes nå frem som løsningen på verdens matmangel. Kan insekter virkelig redde verden?

Makten forskyves i Afrika

:
Mens den arabiske våren preges av stagnasjon, pågår det en stille revolusjon sør for Sahara.

Norsk bistand til en fornybar fremtid

:
Verden må få tilgang til fornybar og bærekraftig energi. En ny rapport fra WWF Uganda gir norske myndigheter en viktig pekepinn om hvordan fremtidens energibistand bør innrettes.