Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

avfall

Å tenke mer helhetlig om miljø og økonomi

GRØNN VEKST: :
Er det mulig med en gjenvinning å forlenge gjenstanders og materialers levetid? Og hva med lokale kretsløp og småskala virksomheter?

Miljøskandale: Planlegg dumping av 30 millionar tonn gruveavfall i Repparfjord

:
Mens resten av verda har avvikla dumping av gruveavfall i sjøen, er Noreg eitt av fem i land på kloden som fortsett held på med dette.