Stikkord: Audiatur

Ja. Det vil komme en revolusjon 

Rødt epos er en amerikansk poets usentimentale politiske remiks.