Bestill høstutgaven her

atomreaktor

Livsfarlig, komplisert og kostbart atomavfall

: I 2019 finnes det 17 tonn høyaktivt atomavfall som skal ryddes og lagres i norsk natur. Det er et svært komplisert og miljøfarlig arbeid, som myndighetene har skjøvet foran seg i årevis.

Atomtester for Brasil

:

Den brasilianske marinen bruker norsk reaktor i utviklingen av atomdrivstoff til sine ubåter. Halden-reaktor ga Brasil uran for å «unngå byråkrati».