Bestill høstutgaven her

atombomben

Den kalde krigen

: Når NATO-historien skrives i Norge, er det alltid «kuppet i Tsjekkoslovakia» som er utgangspunktet. (ORIENTERING 22. APRIL 1969)
00:01:35

Hvor mange atomvåpen tåler kloden? 

: Vi lever i en verden hvor et stort antall atomvåpen står klare til å avfyres. Men hva har en filmkunstner som Peter Greenaway å si om det?

Er tredje verdenskrig allerede i gang?

: Faren er ikke Trump, men Hillary Clinton, som representerer et totalitært system med et liberalt ansikt. Nå er mini-atombomber det neste.

Da solen falt over Hiroshima

: Gjennom filmskaperens egen familiehistorie forteller The Day the Sun Fell om konsekvensene av atombombingen av Japan – et nasjonalt traume stadig forbundet med stigmatisering og manglende kunnskap i Solens rike.