Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Arne Næss

Grønn systemendring og sirkulær økonomi

ESSAY: :
For å kunne ivareta vårt livsgrunnlag bør vi bevege oss bort fra et system som vedvarende krever at vi må bli mer effektive, produktive og nyttemaksimerende.

Den norske dobbeltmoralen

MILJØPIONERER:
Peder Anker: The Power of the Periphery. How Norway Became an Environmental Pioneer for the World

Fortellingen om den norske miljøtenkningens historie er et ambivalent portrett av Norges forestilte rolle som miljønasjon.

Naturen i menneskets blindsone

EN BESJELET NATUR?:
Arne-Johan Vetlesen Routledge: Cosmologies of the Anthropocene

I filosofen Arne Johan Vetlesens nye bok er miljøproblemene et symptom på at vår tenkemåte er helt gal. Må vi kanskje åpne oss for at alt omkring oss er besjelet?

Å leve i økosystemet Jorden

:
Forestillingen om naturen som harmoniens kilde sitter dypt i den økologiske bevegelsen. Trenger vi nå nye fortellinger om arten vår skal overleve?

Bjørneboe: Da Arne Næss og jeg erobret NATO på Kolsås

:
Historien om en norsk ikke-voldsaksjon.