Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Arne Johan Vetlesen

Smertekultur og psykiske strategier

SMERTE:
Arne Johan Vetlesen: Smerte i vår tid

Som i filmen Joker, kan smerte og krenkelser bygge seg opp og bli farlig, eksplosivt og til slutt morderisk.

Å leve i økosystemet Jorden

:
Forestillingen om naturen som harmoniens kilde sitter dypt i den økologiske bevegelsen. Trenger vi nå nye fortellinger om arten vår skal overleve?