Stikkord: arkiv

Tvang, mord og velstand

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.
ARKIVOLOGI

Fra arkiv til lerret

Catherine Russell har gjort en lesning av såkalt arkivologi – en måte å skape, fortolke, gjenfortolke og fremkalle historie på gjennom filmmediet.