Bestill sommerutgaven her

arbeid

Kvinnelige arbeidere i uformell sektor

WIEGO: Den uformelle økonomien stigmatiseres ofte som en «skyggeøkonomi» og karakteriseres som illegal og uetisk. Slik generalisering er urettferdig overfor den store majoriteten av to milliarder uformelle arbeidere som prøver å tjene til et verdig liv.

Samfunn som prioriterer omsorg

Talia Schaffer: Communities of Care: The Social Ethics of Victorian Ficiton

OMSORG: Hvis du tror lesning av britiske 1800-tallsromaner ikke har mye å bidra med i dagens politiske situasjon, tar du feil. Talia Schaffer viser hvordan vår tenkning rundt omsorg, hjelp og helsearbeid eksisterte allerede midt i viktoriatiden.

Meningsløst arbeid

Dennis Nørmark, Anders Fogh Jensen: Pseudoarbeid – hvordan fikk vi det travelt med å gjøre ingenting

ARBEID: Hvorfor blir noen «udugelige» medarbeidere bevisst satt til å gjøre meningsløse oppgaver? Og er alle lederne er så viktige som deres høye lønninger tilsier?

En reelt solidarisk og subversiv feminisme – hvem arbejder du for?

Susan Ferguson: Women and Work. Feminism, Labour and Social Reproduction

ARBEID: «At arbejde under kapitalismen er ødelæggende for mennesker, man dør lidt inden i hver gang man går på arbejde for nogen andre.»

Gleden av andres arbeid

Salomé Aguilera Svirsky: The Process Genre. Cinema and the Aesthetic of Labor

GJØR DET SELV:  Forfatteren Salomé Aguilera Svirsky dissekerer og avgrenser en visuell sjanger vi kjenner til, men ikke har lært oss å sette pris på.

PÅ GRUNNLAG AV KUNNSKAP: Borgerforsamlingens muligheter

NYTENKNING: Hva er «borgerforsamlinger» som politiske verktøy? De brukes nå for å sikre samfunnsomfattende konsensus og foreslå løsninger alle vil oppfatte som meningsfylt – også i krisetider.

David Graeber (1961–2020)

Nekrolog: : David Graeber døde nylig. NY TID velger for en gangs skyld å bringe en nekrolog – her over anarkisten som ville endre våre vante forestillinger om hva som er mulig og umulig, rett og galt, normalt og rart.

Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn

Daniel Susskind: A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond

LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

Den uproduktive oppmerksomheten

: Hva skiller kunstneren fra det vi vanligvis forstår som arbeideren? Jo – kunstneren kan være uproduktiv når hun jobber.