Bestill høstutgaven her

arbeid

PÅ GRUNNLAG AV KUNNSKAP: Borgerforsamlingens muligheter

NYTENKNING: Hva er «borgerforsamlinger» som politiske verktøy? De brukes nå for å sikre samfunnsomfattende konsensus og foreslå løsninger alle vil oppfatte som meningsfylt – også i krisetider.

David Graeber (1961–2020)

Nekrolog: : David Graeber døde nylig. NY TID velger for en gangs skyld å bringe en nekrolog – her over anarkisten som ville endre våre vante forestillinger om hva som er mulig og umulig, rett og galt, normalt og rart.

Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn

Daniel Susskind: A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond

LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

Den uproduktive oppmerksomheten

: Hva skiller kunstneren fra det vi vanligvis forstår som arbeideren? Jo – kunstneren kan være uproduktiv når hun jobber.