Bestill høstutgaven her

arbaid

De etterlattes daglige kamp

Ester Sparatore: Those Who Remain (Celle qui restent)

KVINNEARBEID: Ved gradvis å avsløre det store bildet belyser denne observerende dokumentaren ikke bare dem som forsvant under den arabiske våren, men også det daglige og evigvarende arbeidet til de etterlatte kvinnene