Bestill høstutgaven her

apple

Den 6. masseudryddelse

Christina Boutrup: Den store techrevolution – sådan former Kina vores fremtid Forfatter

: KINA: Hvordan vågner vi op til en verden med Kina som hersker?

En digital allmakt?

: Facebook-skandalen i fjor demonstrerer hvor uaktsomt leverandører av sosiale nettverk omgås dataene til sine brukere – og tydeliggjør hvilke kolossale utfordringer «The Big Four» stiller vårt demokrati overfor.