fbpx

Stikkord: antropocen

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel

Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Skånselløs klimavekkelse

Snarere enn å forgå av skam over skaden vi har påført miljøet, må vi våkne til en moden miljøbevissthet. 

Forsøk på å ta det hele innover seg

I Erland Kiøsteruds Sulten og skjønnheten føler jeget seg frem langs bruddflatene i en istykkerslått verden, på jakt etter noe som kan hele den.