Bestill høstutgaven her

Antonio Negri

Er det synd på Amerika?

Stormaktsgalskap?: Amerikas skyggesider har for mange har gjort forelskelsen fatal og forholdet destruktivt. Bjørneboes indignasjon overfor Amerika var av den solidariske typen.

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret

Antonio Negri: From the Factory to the Metropolis

: Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.