Abonnement 790/år eller 190/kvartal

anarkist

Hvor er rettssikkerheten?

KOMMENTAR: Siden 11. februar 2023 har Ilaria Salis sittet fengslet i Budapest for drapsforsøk på to militante nynazister. Hun erklærer seg uskyldig. Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om 11 års fengsel, 24 år hvis hun ikke tilstår. Hva er det med Ungarn?

Ukrainsk frihetskamp eller vestlige økonomiske interesser?

ESSAY: Hvilke verdier er det egentlig Vesten støtter i Ukraina. For å hjelpe Ukraina med nasjonal selvråderett ble norske midler allerede fra 2011 kanalisert gjennom EBRD på tross av kjennskap til omfattende korrupsjon. Det vestlige bidraget i Ukraina dreier seg vel så mye om en kamp om kontroll over enorme naturressurser. Norsk politikk støtter således internasjonal storkapital – oligarker og store agrokonserner kontrollerer allerede 28 prosent av Ukrainas dyrkbare land.

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

Ibsens «abnorme» kvinneskikkelser

KVINNER: I anledning av kvinnedagen 8. mars trykker NY TID her til ettertanke om tidene som skifter, et utdrag av Eivind Tjønnelands nye bok «Abnorme» kvinner – Henrik Ibsen og dekadansen. Ibsens dramaer ble omtalt i 1893 som skrevet for hysteriske kvinner, mannlige masochister og mentalt tilbakestående.

Anarkist, filmskaper, forfatter og poet

Kronikk:Litauen er på mange måter dokumentar-nasjonen blant de baltiske landene. Et fokus på Cinemateket i Oslo er denne helgen Jonas Mekas, med utstilling og filmer.

Det å bli truet på livet kan få de fleste til å holde en lav profil

YTRINGSFRIHET: Muligheten for å si noe er alltid meget begrenset, forteller NY TIDs faste skribent i dette essayet om forskjellige myndigheters bruk av makt. Vekk fra dagens massemedier har det nå oppstått et «underjordisk» nettverk av intellektuelle, inkludert erfarne journalister, etterretningsoffiserer, anerkjente professorer og politikere.

Anarkistiske bogcafeer og «gensidig hjælp»

ANARKISTER: Mette, Thomas og Rasmus fandt vej ind i anarkismen gennem kampen om Ungdomshuset i København for mere end et årti siden. De har siden været aktive i bogcafeer, arbejdskonflikter og modstand mod racisme. Det handler først og fremmest om levede politiske erfaringer.

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.