Bestill sommerutgaven her

anarkisme

Liberal og anarkistisk

:
Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Johan Galtung: Hvordan skal det gå med Norge?

:
Hvor uavhengig og kritisk kan man være? I del 2 av dobbeltintervjuet med Johan Galtung, snakker vi om Norges forhold til USA, Sverige, muslimer, anarkisme og marxisme.

Jazz – anarkiets musikk?

:
Ingen dirigent. Ingen arrangør. Ingen komponist. Ingen sjef. Ingen archos. Altså anarchia. På sommerens store festivaler ble det felles jazzspråket utvekslet.

Ny anarkisme for en ny tid

:
Informasjonskontroll og militarisering, arbeiderrettigheter, liberalistisk globalisering, klima- og miljøpolitikk, internasjonal og mellomfolkelig solidaritet er sentrale temaer både i anarkismens nyere så vel som 150-årige historie.

Globaliseringsfaren

SLOTERDIJK: :
Man kan, tross all trygg immunisering og sikkerhetsønsker, ikke reversere internett, turisme, multietnisitet og internasjonal varehandel.

Tett på solsiden, langt fra etablissementet

:
Svartlamon – opprinnelig kjent for sitt aparte anarki – lever i beste velgående.

Å spre makten

:
Vaccaros samfunnskritikk er først og fremst rettet mot finanskapitalismen som tjener den ene prosenten på bekostning av de 99 øvrige. 

Kurdisk anarkisme

:
«Man har ikke sett noe liknende siden den spanske borgerkrigen,» mener norske anarkister. Kurdiske Folkets forsvarsenhet forsøker å skape et system som sikrer folkestyre, likestilling, ytringsfrihet og minoriteters rettigheter.      

Marxistisk fremmedgjøring og post-anarkisme

:
Dag Østerberg kom denne måneden ut med boken Fra Marx’ til nyere kapitalkritikk. Vi benytter anledningen til å ta opp Marx på en kritisk måte – med temaer som fremmedgjøring, konkurransesamfunn, samt anarkismens og de intellektuelles rolle nå.

SUF og Mao Tse Tung

:
Maos idealistiske teori om at kulturrevolusjonen er nok for å avskaffe klassene, er feilaktig – og vår venstrefløys beundring av denne overfladiske ideen kan få uheldige følger for politikken fremover, skriver Dag Østerberg i denne teksten fra 1968.

Fra Kiev: En ny tid for Ukraina?

:
«De ble skutt som dyr,» sier en av grunnleggerne bak bevegelsen Euromaidan, Olexandra Matviichuk, til Ny Tid. Myndighetenes strategi var å radikalisere dem som protesterte. Vi snakker om opprøret, de frivillige, regjeringen og russisk propaganda.