Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Amerika

Folk i lillebyerne

USA: :
 Hva var Trumps chancer for genvalg i november? Stort feltarbejde giver nyttigt indblik i det segment, der normalt opfattes som hans kernevælgere.

Den amerikanske katastrofen

TRUMPISME:
Klaus Brinkbäumer og Stephan Lamby: Im Wahn. Die amerikanische Katastrophe

Hvordan dør demokratier? Ofte ved hjelp av valgte ledere. Slik var det i Russland, Ungarn, Tyrkia, Ukraina og Polen, foruten i flere søramerikanske land. Og i USA?

Overmoden økonomi


Alan Nasser: Overripe Economy. American Capitalism and the Crisis of Democracy

Allan Nasser tager i sin nye bog et nyttigt opgør med myten om USA som landet, hvor enhver kan realisere sine drømme.

Trollmenn og profeter om naturens fremtid


Charles C. Mann: The Wizard and the Prophet: Two Remarkable Scientists and Their Dueling Visions to Shape Tomorrow‘s World

I en effektiv blanding av polemikk og idéhistorie viser denne boken hvordan miljøsituasjonen er et produkt av ideene vi har om den.