Bestill sommerutgaven her

algoritme

Informasjonskapitalismens høysang

Joseph Vogl: Kapitalismus und Ressentiment

INTERNETT: I 2017 fikk to tredjedeler av amerikanerne store deler av sin daglige nyhetsdose via sosiale medier. Sammenfallet av finanskapitalisme og informasjonsteknologier skaper, ifølge Joseph Vogl, «ressentimentdrevne ekkokamre.»

En etisk kunstig intelligens

TEKNOLOGI: Kan man med kunstig intelligens erstatte en ufullkommen menneskelig dømmekraft, og la sosiale tvister løses gjennom automatiserte beslutningssystemer?

Transhumanismens drøm om evig liv og null smerte

: .

TEKNOMAKTENE: To nye bøker om menneske og teknologi: Vi påvirkes alle av det trykkammeret sosiale plattformer som Facebook skaper. Og hva med NRK, skal de delta aktivt i en slik en slik utvikling?

Nye tider for krig og ondskap

: – På tide å hindre mer bruk av biologisk krigføring, autonome våpensystemer og leiesoldater.

Det kommende teknologiske tiåret

: Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Algoritmene er overalt

: Dersom aktuelle trender i forretningslivet og forbrukerkulturen fortsetter, kan vi snart ha mye til felles med Kinas meritokratiske og kommunitaristiske tradisjoner, skriver Mark MacCarthy.

Jeg, en algoritme

: Mine behov er syntetiske. De inneholder alle mine såkalte begjær, ja, selve fremdriften i min tilstedeværelse, som et jeg, en algoritme.