Bestill høstutgaven her

algoritme

Transhumanismens drøm om evig liv og null smerte

: .

TEKNOMAKTENE: To nye bøker om menneske og teknologi: Vi påvirkes alle av det trykkammeret sosiale plattformer som Facebook skaper. Og hva med NRK, skal de delta aktivt i en slik en slik utvikling?

Nye tider for krig og ondskap

: – På tide å hindre mer bruk av biologisk krigføring, autonome våpensystemer og leiesoldater.

Det kommende teknologiske tiåret

: Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Algoritmene er overalt

: Dersom aktuelle trender i forretningslivet og forbrukerkulturen fortsetter, kan vi snart ha mye til felles med Kinas meritokratiske og kommunitaristiske tradisjoner, skriver Mark MacCarthy.

Jeg, en algoritme

: Mine behov er syntetiske. De inneholder alle mine såkalte begjær, ja, selve fremdriften i min tilstedeværelse, som et jeg, en algoritme.