Stikkord: algoritme

Algoritmene er overalt

Dersom aktuelle trender i forretningslivet og forbrukerkulturen fortsetter, kan vi snart ha mye til felles med Kinas meritokratiske og kommunitaristiske tradisjoner, skriver Mark MacCarthy.

Jeg, en algoritme

Mine behov er syntetiske. De inneholder alle mine såkalte begjær, ja, selve fremdriften i min tilstedeværelse, som et jeg, en algoritme.