Bestill høstutgaven her

Aksel Haaning

Natten er en lyskilde i mennesket

Aksel Haaning: Jung. En stemme fra dybet

: En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.