Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Afrika

Andres forbrytelser

Bare to prosent av Zambias befolkning snakker engelsk, men det er likevel det offisielle opplæringsspråket i skolen. Colours of the Alphabet utforsker hvordan denne praksisen gjør folk tause.

Valg i Zimbabwe

Tross positive tiltak som nytt valgregistreringssystem og utenlandske valgobservatører, spørs det om et fritt og rettferdig valg i Zimbabwe er realistisk.

WTOs utviklingsdilemma

Norge gjør en heltemodig innsats for å redde Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Men i hvilken grad gjør WTO seg verdig en redningsaksjon?

Krigsherrenes etterpå-demokratier

Hvordan lykkes de afrikanske opprørslederne politisk etter at konfliktene har stilnet? Ti afrikaforskere har sett på saken.

God valuta for pengene? 

Det raser en intens debatt i Frankrike og det fransktalende Afrika om bruken av pengeenheten CFA.

Trygghet til salgs

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.

Den falske freden

Hva betyr de farer eller ofre en enkelt mann eller et enkelt folk må gjennom, når hele menneskehetens skjebne står på spill?

Eliteliberalisme + massenasjonalisme = sant

For statsviter Jean François Bayart er globalisering og utvikling av nasjonal identitet komplementære prosesser.

Vårt bilde av Afrika

Mange føler på et ubehag over hvordan Afrika presenteres og forstås. I det siste har det skjedd en interessant dreining i denne debatten: Afrikanske stemmer har for alvor meldt seg på.

Middelklassen uten midler

Dette er et meget solid akademisk arbeid hvor alle forfatterne er kritiske – til dels svært kritiske – til denne forståelsen av middelklassen i Afrika

Afrika på afrikanernes premisser

Det er et paradoks at Afrika måles opp mot Europa istedenfor å bli sammenliknet med seg selv og sine egne verdier. 

Når enden er god, er allting pula!

Seretse Khama og Ruth Williams ble landsforvist da de giftet seg. Nå brukes deres historie til å avdekke flere overgrep på veien mot afrikanske kolonistaters selvbestemmelse.

Safari i velkjent terreng

Med sin mørke skildring av velstående østerrikere og tyskere på jaktsafari i Afrika gjør Ulrich Seidl det litt for lett for seg selv.

Makten forskyves i Afrika

Mens den arabiske våren preges av stagnasjon, pågår det en stille revolusjon sør for Sahara.

Tredjeperiodesyndromet

2016 er eit stort valår, og da sikter eg ikkje til Donald Trump. 

Forfall, diktatur og anarki

En gjennomføring av Sør-Sudans fredsavtale fra august virker mer umulig enn noensinne.