Bestill høstutgaven her

adorno

Bjørneboe og teatrets fremtid

SAMTALE: Har vi for mange «småborgerlige» eller estetiserte dramaer når tiden rommer så mange store politiske problemer? Therese Bjørneboe om sin far og teatret før og nå.

Geoff Dyer – en aristokratisk essayist

Geoff Dyer oversatt av Bjørn Alex Herrman: Vi er her for å dra et annet sted

MEDFØLELSE?: En blanding av hjelpeløshet og arroganse: Har Knausgård-fansen fått en de kan identifisere seg med?

68-generasjonen ifølge tysk historieskriving

Heinz Bude/Alexander Sedlmaier/Christina von Hodenberg: Adorno für Ruinenkinder: Eine Geschichte von 1968/Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik/Das andere Achtundsechzig: Gesellschaftsgeschichte einer Revolte

: Tre nyutgitte bøker om sekstiåtterne gir til dels overraskende og nye perspektiver. Alle er skrevet av forskere som selv ikke tilhører denne mytiske generasjonen.

Kunsten å leve essayistisk

Brian Dillon: Essayism

: De mest fascinerende delene av Dillons essays om essayet handler om hvordan sjangeren bebuder en annen form enn den litterære.