Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Aarstein

«Langsomt, ord for ord – hvis man vil forstå det jeg sier.»

DAG SOLSTAD: Det foreligger nå over 400 sider med kritisk fortolkning og analyse av Dag Solstads romanlitteratur – fra det filosofiske tidsskriftet Agora.