Bestill høstutgaven her

Zero Books

Alt for meget styres af det genkendelige, det reproducerbare, det udskiftelige

Alexander Hooke: Alphonso Lingis and Existential Genealogy

VIDEN: Hvor er det, som ifølge forfatter Alexander Hooke «ikke passer ind i et velkendt kulturelt episk mønster, opera, tragedie, romance, ballet, komedie, vaudeville, sitcom, eller farce»?

Nyliberalismens barn lever foran skjermen

Shaun Scott:: Millennials and the Moments That Made Us: A Cultural History of the U.S. from 1982-Present

: Forfatter Shaun Scott bruker fragmenter fra eget liv, nyliberal økonomisk politikk, popkultur, sport og videospill for å beskrive og forstå millenniums-generasjonen.

Alt-right og overtrampets politikk

Angela Nagle: Kill All Normies: Online Culture Wars from 4Chan and Tumblr to Trump and the Alt-right

: Angela Nagle jamrer seg over alt-right og forklarer hvorfor bevegelsen er blitt en suksesshistorie.

Imaginære møter

Jessica Sequeira: Other Paradises. Poetic Approches to Thinking in a Technological Age

: Hvordan skal vi utvikle oss i teknologiens æra? Forfatter Jessica Sequeira mener at vi har rike muligheter til å utvikle levende tenkning i møte med teknologien.

Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner

Josie Appleton: Officious: Rise of the Busybody State

: Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.