Bestill høstutgaven her

Folkeforførere elsker flertallsavgjørelser

Kristoffer Momrak, Johan Huizinga, Aristoteles, oversatt av Tormod Eide, Hannah Arendt oversatt av Per Qvale Solum, Kojin Karatani: Midtøstens metropoler, Geschonden wereld [Ødelagt verden], Politikk, Om revolusjoner, Isonomia and the Origins of Philosophy

IDÉHISTORIE: Er Hellas mer en kulturell periferi i Midtøsten enn opprinnelsen til vårt moderne demokrati? Aristoteles mente fønikerne i Kartago med likhet for loven – isonomia – hadde et bedre folkestyre enn Athen – demokratiets såkalte vugge.

AS Norge: En kapitalistisk aktør, uten tilstrekkelig samvittighet

Svein Hammer: Framtidens Norge. På sporet av et grønnere samfunn

: I sin nye bok gjør Svein Hammer seg mange interessante refleksjoner om et grønnere Norge

Kjærlighet til verden

Arne Øgaard: En tredje vei. Ikke til høyre, ikke til venstres, men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig fremtid

: Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.

Revolusjon i motvind

Emmanuel Macron: Révolution

: VG-kommentator Frithjof Jacobsen sier i boken Prosjekt statsminister at «moderne politikk ikke handler om å oppdra folket og søke tilslutning til ideologiske grunnsetninger, men om å søke å forstå hvilke svar folk ønsker å høre»

Å dele er å leve 

Alfred Hermida: Tell EveryoneWhy We Share and Why It Matters

: Vi lever alle i nasjonen Facebook – derfor bør vi mobilisere en kritisk forståelse av hvordan denne nasjonen fungerer. 

Grenser med grenseløs vold

Recce Jones: Violent Borders Refugees and the Right to Move

: Staten har alltid prøvd å hindre folk å bevege seg fritt og ubundet. Men er ikke mennesket egentlig nomadisk i sitt vesen?

Over skyskraperen 

Ciro Najle: The Generic Sublime

: The Generic Sublime tenker bredt og ambisiøst rundt en ny type urban arkitektur. 

Å leve er nok

Judith Hermann: Lettipark Fortellinger S

: Med noen få setninger kan Judith Hermann streife innom et helt liv.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel

David Grinspoon: Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future

: Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Kunsten å eldes

Simone de Beauvoir: Om alderdommen Oversatt av Bente Christensen

: For å få en god og verdig alderdom bør vi fortsette å forfølge mål som gir livet mening.

Gudemennesket

Yuval Noah Harari: Homo Deus A Brief History of Tomorrow

: Tror du at du styrer din egen skjebne? Den reelle makten ligger hos nettverkene.

Postfrancoisk stressyndrom

Javier Marías: Thus Bad Begins Oversatt av Margaret Jull CostaHamish

: Nobelpriskandidaten Javier Marías skriver sterkt om Spania i årene etter Franco.