Bestill høstutgaven her

Universitetsforlaget

Lav krisebevidsthet og uløste klimautfordringer

Ann Karin Larssen ,Gjert Lage Dyndal: Strategisk ledelse i krise og krise. Det norske system

KRISE: Statens krisehåndtering rækker ikke, da Norge som olieproducerende nation ignorerer anbefalingerne om at olien skal forblive i jorden.

Nye tider for krig og ondskap

: – På tide å hindre mer bruk av biologisk krigføring, autonome våpensystemer og leiesoldater.

Sunn skepsis om alternative perspektiver

Asbjørn Dyrendal ,Terje Emberland: Hva er konspirasjonsteorier

KONSPIRASJONSTEORIER: Nettet florerer av konspirasjonsteorier som kan bli både en drivkraft og et verktøy for politisk propaganda og mistenkeliggjøring av motparten.

Flukten fra menneskeligheten

Jan Grue: Det var en gang et menneske – Posthumanisme som tanke og tendens

POSTHUMANISME: Jan Grues essay lykkes som tidsbilde og kritikk i kraft av å være en personlig og tvisynt tilnærming.

Krimmigrasjons-politikken

Thomas Ugelvik: Sosial kontroll

: Varme kommunitaristiske trender lokalt kan gå hånd i hånd med utbygging av edderkoppaktige overvåknings-institusjoner eller gjerdebygging nasjonalt og internasjonalt. Hva er sosial kontroll?

Bøker

Azra & Maria Gilani/ Ellen Reiss & Linda Noor (red.)/ Ole Jacob Madsen: En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

: En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

Når selvet bryter sammen

Paul Møller: Schizofreni

: Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

Idealistisk offentlighetshistorie

Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet

: Jostein Gripsrud ser ut til å ha veket unna det som ikke passer med idealforestillingen om den fornuftsstyrte norske offentligheten. En slik idealisme er farlig.

Menneskerettigheter for spesielt interesserte

Andreas Føllesdal, Morten Ruud og Geir Ulfstein (red.): Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati

: Folkestyret svekkes av premissgivende overnasjonale domstoler, fastslo Maktutredningen allerede i 2003. Hva med menneskerettighetene i dette bildet?