Abonnement 790/år eller 190/kvartal

United Fruit Company

Vi som elsket Amerika

Tittelen på denne artikkelen er ikke ironisk. Jeg hører selv til dem som virkelig har elsket Amerika, og jeg vet hvordan det føles.