Scheidegger & Spiess


Å fylle tomrommet

PERFORMANCE: Er det mulig å bli kjent med kunsten til Marina Abramović på et psykoanalytisk nivå, der barndommen og foreldrene har spilt en avgjørende rolle?
EnglishNorsk bokmål