Bestill vårutgaven her

Sara Lidman

En annen historie om ukeavisa Orientering

HISTORIEN: Ukeavisa Orientering framstilles gjerne som tre menns verk. Det er å overse en lang rekke bidragsytere – mange av dem kvinner. Torild Skar skrev selv i løpet av sytten år om lag 400 artikler. Les her hennes historie om Orientering.

Før tredje verdenskrig

Rapport fra Hanoi. Bøker om Vietnam.

Burene

ORIENTERING JUNI 1970: En ung vietnamesisk kvinne fortalte om torturen i Con Sons fengsler.