TAG

Samlaget

Døde og levende metaforer

SPRÅKDEBATT: Hvordan kan metaforen testes ut mot faktakunnskap?

«Det kan godt vere at du ikkje er interessert i krigen, men krigen er interessert i deg.»

NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.