Bestill høstutgaven her

samfunnskritikk

Profittjagets pris

Ton van Zantvoort: Sheep Hero (Schapenheld)

SAMFUNNSKRITIKK: Jaget etter profitt tvinger den nederlandske sauegjeteren Stijn ut av sin komfortsone. Et hederlig arbeid er ikke lenger nok – i dag må man ha spisse albuer.

Klar satire i ruten

Ruben Östlund: The Square

: Ruben Östlunds nye film er svært presis og direkte i sine samfunnskritiske spørsmål, men har ikke selv noen svar.

Natten er en lyskilde i mennesket

Aksel Haaning: Jung. En stemme fra dybet

: En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.