Bestill høstutgaven her

Res Publica

Et krafttak for nullutslippsmålet

Heikki Holmås: Kloden brenner. Hva mågjøres?

KLIMAET: Heikki Holmås beskriver nullutslippsmål i ny bok, der klimakrisen løses med avgifter og utslippskrav, rikelig med grønn kraft, og teknologi. Men til hvilken pris?

En «mission» for flytende havvind?

Mariana Mazzucato, oversatt av Eivind Lilleskjæret: En ny økonomi – hvordan månelanding inspirerer til å endre kapitalismen

GRØNT SKIFTE: Norge har en manglende evne til å komme ut av oljeavhengigheten.

Et folk av spekulanter

Hannah Gitmark: Det norske hjem. Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt

BOLIGPOLITIKK: Debattbok lanserer kontroversielle forslag om skattepolitikk, arveavgift, bygging i kolonihagene og i markagrensen for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Kan islam moderniseres?

Sylo Taraku: Frihetskampen i islam

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

Ingeborg Eliassen, Sven Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

NY TID: bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.

Det nye samfunnslimet

Ingeborg Eliassen og Svein Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

: Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Jakten på det grønne

Eivind Hoff-Elimari: Gull eller grønne skoger. Politikk for det gode liv.

: I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.