Bestill høstutgaven her

En kritikers forsvarstale 

A.O. Scott: Better living through criticism.

: Kritikeren tester ut hvordan kunst kan komme borgerne i sivilsamfunnet til nytte. Vi trenger kritikken mer enn noensinne! 

Jakten på det grønne

Eivind Hoff-Elimari: Gull eller grønne skoger. Politikk for det gode liv.

: I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.

Hverdagens utopier

Frederick Jameson: An american utopia

: Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson.