Bestill høstutgaven her

Et krafttak for nullutslippsmålet

Heikki Holmås: Kloden brenner. Hva mågjøres?

KLIMAET: Heikki Holmås beskriver nullutslippsmål i ny bok, der klimakrisen løses med avgifter og utslippskrav, rikelig med grønn kraft, og teknologi. Men til hvilken pris?

En «mission» for flytende havvind?

Mariana Mazzucato, oversatt av Eivind Lilleskjæret: En ny økonomi – hvordan månelanding inspirerer til å endre kapitalismen

GRØNT SKIFTE: Norge har en manglende evne til å komme ut av oljeavhengigheten.

Et folk av spekulanter

Hannah Gitmark: Det norske hjem. Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt

BOLIGPOLITIKK: Debattbok lanserer kontroversielle forslag om skattepolitikk, arveavgift, bygging i kolonihagene og i markagrensen for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Kan islam moderniseres?

Sylo Taraku: Frihetskampen i islam

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

Ingeborg Eliassen, Sven Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

NY TID: bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.

Det nye samfunnslimet

Ingeborg Eliassen og Svein Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

: Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Revolusjon i motvind

Emmanuel Macron: Révolution

: VG-kommentator Frithjof Jacobsen sier i boken Prosjekt statsminister at «moderne politikk ikke handler om å oppdra folket og søke tilslutning til ideologiske grunnsetninger, men om å søke å forstå hvilke svar folk ønsker å høre»

Å dele er å leve 

Alfred Hermida: Tell EveryoneWhy We Share and Why It Matters

: Vi lever alle i nasjonen Facebook – derfor bør vi mobilisere en kritisk forståelse av hvordan denne nasjonen fungerer. 

Grenser med grenseløs vold

Recce Jones: Violent Borders Refugees and the Right to Move

: Staten har alltid prøvd å hindre folk å bevege seg fritt og ubundet. Men er ikke mennesket egentlig nomadisk i sitt vesen?

Over skyskraperen 

Ciro Najle: The Generic Sublime

: The Generic Sublime tenker bredt og ambisiøst rundt en ny type urban arkitektur. 

Å leve er nok

Judith Hermann: Lettipark Fortellinger S

: Med noen få setninger kan Judith Hermann streife innom et helt liv.