Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Reader Press

Å skifte mening i identitetspolitiske spørsmål kan koste deg alt

POLITIKK:
Ezra Klein Avid: WHY WE’RE POLARIZED

Amerikansk politikk handler i liten grad om å endre den eksisterende politikken, men mer om å appellere til splittelsen mellom folk.