Bestill sommerutgaven her

En besvergelse mot nyfascisme

Mikkel Bolt Rasmussen: Late Capitalism Fascism

KAPITALISME: Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon.

Skuffet over det franske intellektuelle miljøet

Paul Ricoeur: Philosophy Ethics & Politics

Filosofi: En bok av Paul Ricoeur om temaer som kunstverket, metaforer, meningsdannelse og den franske revolusjons betydning for Europas kultur og politikk.

Er det en national målsætning at skabe glade borgere?

Edgar Cabanas, Eva Illouz: Manufacturing Happy Citizens - How the Science and Industry of Happiness Control our Lives

LYKKE: Glæde har i nyere tid blevet en stor og indbringende forretning i det meste af den vestlige verden. Ny bog tager en klog vurdering af det moderne samfunds jagt på lykke, og når frem til at lykken i mange tilfælde er illusorisk.

Tiden har skiftet retning og kommer nå fra fremtiden

Armen Avanessian: Future Metaphysics

FILOSOFI: Vi er nå i fremtidens vold: Det viktigste i livet er stadig oftere noe som ikke har skjedd ennå. Filosofien må revurdere sine gamle metafysiske kategorier.

Vold blir politisert, og politikk blir vold

Elizabeth Frazer, Kimberly Hutchings: Violence and Political Theory

VOLD I TEORI OG PRAKSIS: Verden er voldelig. Lar vi oss dupere av voldens retorikk?

England neppe inn i EEC

ORIENTERING 7. MARS 1970: Sterk opposisjon i Labour.

«Når vi handler, skaper vi virkelighet.»

KRONIKK: Er det noen grunn til å juble over arrestasjonen av Julian Assange?

På vei mot en samlet menneskehet

Alain Badiou: I Know There Are So Many Of You

: Vi lever midt i et verdenshistorisk drama hvor det revolusjonære håpet må holdes ved like. Bare slik kan vi bygge sivilisasjon for alle, hevder filosofen Alain Badiou.

Den nye usikkerhetskulturen

Mary Kaldor: Global Security Cultures

: Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.

Digitale medier: demokratiske eller undertrykkende politiske kampinstrumenter?

Natalie Fenton: Digital, Political, Radical

: Den engelske medieteoretikeren Natalie Fenton advarer mot å sette likhetstegn mellom sosiale medier og demokrati.

FN: en virkelighet verden har forlatt

Thomas G. Weiss: Would the World be a better place without the UN?

: Vi kan ikke unnvære FN, men en mer kreativ og effektiv organisasjon ville være ønskelig.