Bestill sommerutgaven her

Når demokratiet forstrekker seg


Seva Gunitsky: Aftershocks: Great Power and Domestic Reforms in the Twentieth Century

Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.

Kjettersk filosofi-moro


Steven Nadler og Ben Nadler: Heretics!

Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Globaliseringens muligheter og umuligheter


François Bourguignon: The Globalization of Inequality

Globaliseringen utjevner forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis, men øker ulikheten i det enkelte land.