Bestill sommerutgaven her

Imperiets lejesoldater


Andrew Thomson: Outsourced Empire. How Militias, Mercenaries, and Contractors Support US Statecraft

Andrew Thomson har skrevet en fængslende bog om hvordan den vestlige imperialisme har ændret karakter i tiden efter Anden Verdenskrig.

Den store tænker er trukket op af mølposen


Robert Irwin: Ibn Khaldun. An Intellectual Biography

En ny biografi om den arabiske 1300-tallshistoriker Ibn Khaldun er nylig utgivet. Får han nu sin renæssance?

En tankevekkende og absolutt sannsynlig forklaring på den etterfølgende utvikling i den arabiske verden


Fawaz A. Gerges: Making the Arab World. Nasser, Qutb, and the Clash that Shaped the Middle East

Sekularister og islamister spilte på samme lag før den maktsyke og forfengelige president Nasser sådde fiendskap og splid, hevder ny bok.

25 år etter Oslo-avtalen


Seth Anziska: Preventing Palestine. A Political History from Camp David to Oslo.

Iver etter å få i havn Camp David-avtalen i 1978 har senere gjort det vanskelig å imøtekomme palestinernes ønske om en selvstendig stat, skriver historikeren Seth Anziska i ny bok.

Tvang, mord og velstand


Lisa Blaydes: State of Repression

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Samfunnsklassen Marx ikke forutså


Gérard Duménil og Dominique Lévy: Managerial Capitalism: Ownership, Management and the Coming New Mode of Production

Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne. 

Å forstå Hizbollah


Sarah Marusek: Faith and Resistance: The Politics of Love and War in Lebanon

Hizbollah har islamisert klassekampen. Troen gir styrke til en ignorert befolkning, konkluderer forfatter og forsker Sarah Marusek etter to år med etnografisk feltarbeid i Libanon.

Demokratiets raseri 


Michael G. Hanchard: The Spectre of Race. How Discrimination Haunts Western Democracy

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

California Dreaming?


David Vogel: California Greenin’ – How Golden State Became an Environmental Leader

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Kaos som styreform i USA


Lawrence Grossberg: Under the Cover of Chaos: Trump and the Battle for the American Right

Målet med Trumps politikk er kaos, hevder den amerikanske kulturteoretikeren Lawrence Grossberg i en ny bok.

Israels nevrotiske tilstand


Michael Brenner: In Search of Israel. The History of an Idea

14. mai i år markers 70-årsdagen for proklamasjonen av staten Israel. Historikeren Michael Brenner ser nærmere på det sammensatte og til dels motsetningsfylte grunnlaget for dens eksistens.

Bombeingeniørene


Diego Gambetta og Steffen Hertog: Engineers of Jihad. The Curious Connection between Violent Extremism and Education

Ny forskning kaster lys over hvorfor en del tilsynelatende velfungerende ingeniører ender som radikale islamister.