Bestill sommerutgaven her

Oljefondet

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: :
Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Permanent unntakstilstand?

KORONA: :
Er Europas myndigheter sannferdige med hvor lenge tiltakene vil kunne vare? For man kan vel ikke sperre inne en befolkning i 12–18 måneder, innen en vaksine er utviklet?

Trøbbel også i toppen

:
Korrupsjonsindeksen viser at robuste demokratiske institusjoner begrenser korrupsjonsnivået i offentlig sektor.

Oljefondet og Skancke-utvalget

:
Spørsmålet om oljefondet bør være fossilfritt er ikke nytt. 

Olje – fortidens industri

:
Flere av verdens politikere og pengeforvaltere snur nå ryggen til fossilindustrien av klimahensyn. Norske politikere snakker engasjert om at Norge må ta sin del av det globale ansvaret, men i Oljefondet synes investeringene i fossilindustri å fortsette som før.

Norge låner milliardbeløp til diktaturer

:
Egypt, Qatar og De forente arabiske emirater bomber sykehus, skoler og flyktningleirer i Jemen – og mottar lån fra Norge. 

Frykter boikott og utestengelse av Oljefondet

:
Etiske retningslinjer for norske utlån kan bety trøbbel for Oljefondet.

Vest-Sahara: bidrar Norge til okkupasjonen?

:
Mens saharawiene kjemper for selvstendighet i Vest-Sahara, fortsetter Oljefondet å ha interesser i de okkuperte områdene.