Bestill sommerutgaven her

NS

Vår tids livsløgn

ORIENTERING 11. APRIL 1970: :
9. april var et resultat av det norske offiserkorpsets ettergivelsespolitikk og nesegruse beundring for Hitler-Tyskland og alt det stod for, sier major Svein Blindheim i dette intervjuet.