Abonnement 790/år eller 190/kvartal

natur

At læse og afkode naturens tegn

BÆREDYKTIGT: En ny bevægelse indenfor jordbrug, der trækker på såkaldte regenerative principper, arbejder for at øge humusindholdet, det mikrobiologiske liv i jorden og dyrke jordens evne til at binde CO2.

Bunnsvart og håpefullt

ØKOLOGI: I gruppen Dyp Tilpasning Norge artikuleres frykten for sammenbrudd og total kollaps. Der diskuteres kunstig intelligens og ville vekster, prepping til katastrofen, samhold og redsel. I den sammenheng anbefaler professor Jem Bendell et idémessig paradigmeskifte i sporene etter buddhisme, dyp økologi og kritisk teori.

En sjøsyk pirat på romskipet jorden

ØKOLOGI: I denne fortellingen blir livet på seilbåten et mikrokosmos. Turistenes liv i sør forstyrrer dyrelivet – samtidig som livet under vann er gått tapt på grunn av overfiske, erosjonen øker på grunn av tapte tareskoger. Er det mulig å forstå at den verden som understøtter kroppen og bevisstheten, er naturen selv?

Vi lever på en skadet planet

NATUREN: I en tid der nasjonale naturmål og internasjonale naturavtaler endelig er kommet på agendaen, er problemformuleringer og verdibegreper som i denne boken til Sigurd Hverven svært viktige.

Å tenke på planeten

ØKOLOGI: Med planeten som forankringspunkt belyses her varierte temaer – vekst og ikke-vekst, antropocen og vår naturforståelse, vippepunkter, katastrofer og mulige fremtider, geoingeniørkunst, fabeldyr og biopolitikk.

Vitaliteten i alle ting

MATERIALISME: Det handler om natur, etikk og påvirkning – stamcelleforskning, strømbrudd, fedmeepidemier og matpolitikk.

Fotografiet i en klimatid

Copenhagen Photo Festival: Fotografiet kan fastgøre naturen, dokumentere den, men også bearbejde naturen. Fremvise det værende, det eksotiske, det forsvindende på særlig vis.

Det økosentriske mennesket

NATUREN: Samtaleportrett med forfatter Erland Kiøsterud om vårt økologiske ansvar.

«Det ville er ikke over. Lenge leve det ville!»

NATUR: Forsøket på å kontrollere naturens villskap lokalt har skapt ukontrollerte effekter globalt. Må vi fremover finne oss i å fryse og svette mer, eller er sivilisasjonen langt villere?

En film for det store lerretet

STORSLÅTT:Ambisiøs skildring av naturen og menneskene som bor og arbeider i Lofoten.

Om at være opmerksom og tage tingenes parti

TRÆER: Gennem en samtale med træer bliver bogens forfatter klogere på sit forhold til ensomhed, sårbarhed og sorgen over tingenes forsvinden.

Kan vi genoprette Amazonas’ lunge?

ØKOSOFI: Det nuværende Brasilien ligner Guattaris værste mareridt. Hans mentale revolution lægger heller op til at naturen selv kommer først.

Hvilken plass kan vi gi volden i dag?

ØKOLOGI: I selvbiografisk form fortsetter Kiøsterud sin gjennomtenkning av moderniteten i økokrisens tidsalder. Han peker på en normalisert brutalitet som de fleste stilltiende aksepterer.

Framtidsframstilling

KUNST & FILOSOFI: Jorden som helhet er omformet til menneskets territorium på bekostning av alle andre livsformer. NY TID trykker her et udrag av boken Kaos, territorium, kunst.

Å gjøre ørkenen grønn

KLIMAENDRINGER: Musikeren Inna Modja reiser langs den 8000 kilometer lange traseen for Afrikas ambisiøse Great Green Wall-prosjekt, der en vegg av trær skal strekke seg på tvers over kontinentet.

En øko-anarkistisk utopi

ZADISTERNE: «Vi forsvarer ikke naturen. Vi er naturen, der forsvarer sig.»