Abonnement 790/år eller 190/kvartal

NATO

NY TIDs sju råd til en god propagandist

PROPAGANDA:Å lære kunsten «å lyve mesterlig» er viktig for alle propagandister

Totalitarisme før og nå

IDEOLOGI: Ved å enes om en egnet ‘fiende’ gjenfinner et desintegrert samfunn en sammenheng, energi og mening. En totalitær propaganda har ført frem til at man nå vil la Ukraina bruke F-16 jetfly overfor atommakten Russland – med de store konsekvenser det kan medføre.

Ny europeisk sikkerhetsarkitektur

UKRAINA/RUSSLAND: Forfatterne av denne boken mener de europeiske landene bør løsne på båndene til USA for å oppnå konstruktive resultater i det som kan betraktes som et europeisk sikkerhetsproblem. To parter kan bare oppnå sikkerhet sammen med den andre parten – ikke på bekostning av den.

En logisk konsekvens av den kalde krigen?

RUSSLAND: Mary Elise Sarotte demonstrerer grundige kunnskaper om den kalde krigen – og dagens grufulle videreføring av den.

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

Overvåkningspolitiet

OVERVÅKING: Innen overvåkingspolitiet arbeider det på landsbasis ca. 300 personer.

Statsminister Borten registrert av Overvåkingspolitiet!

OVERVÅKING: Statsministeren deler overvåkingsskjebne i Norge med 200–400 000 landsmenn. Verre blir det ifølge boken, «når overvåkningspolitiets arkiver etter alt å dømme stilles til disposisjon for NATO».

20 år som vi ikke vågde å drømme om

HISTORIEN: Orientering ble skapt som et kamporgan etter at Det norske Arbeiderparti hadde ført Norge inn i NATO. Men avisen gjorde front mot både Øst- og Vestblokken. Avisens tyngdepunkt var spesielt innen arbeids-, lønns- og livsvilkår for småfolk, samt kartlegging av økonomisk stormakt i norsk samfunnsliv og de egentlige makthaverne bak Stortinget.

NATO-Norge

ALLIANSEPARTNERE: Hva slags «frihet» er det NATO har kjempet for i Hellas, Tyrkia og Portugal? Hva slags «fred» var det USA kjempet for i Vietnam? NATO-medlemskapet gjennom snart 25 år har umyndiggjort Norge.

NATO-basen Norge

MILITARISERING: Fra å være en «pakt mellom selvstendige nasjoner», utviklet NATO seg på kort tid til et gigantisk militærapparat. Har vi en kamp mot den kompakte taushet? Kari Enholm dokumenterer.

Til den som ønsker å forstå denne krisen

UKRAINA: NY TIDs faste kommentator, John Y. Jones, gir oss her i dette essayet (via Jacques Baud) en oversikt over styrkeforhold, Ukrainakrigens progresjon, propagandatrusselen, russernes intensjoner og vestlige reaksjoner, nazi-anklagene og løgnkampanjer.

Nye tiår med kald krig

UKRAINA: Putin misregnet seg totalt. Og hva blir historiens dom over president Zelenskyj?

Mer våpen vil forlenge krigen

UKRAINA: Det er mye som tyder på at krigen i Ukraina har vært provosert frem og ønsket av USA og NATO. Massemediene har blitt til effektive ideologiske institusjoner som utfører en systemstøttende propagandafunksjon.

En speilvendt Cuba-krise 

VÅPENSTØTTE: Hvis Vesten gir mer våpen til Ukraina, betyr det kun at Russlands vil fortsette å trappe opp krigen. Konsekvensen av våpenstøtten er entydig: Den vil ikke føre til ukrainsk seier, men til en ødeleggelse av Ukraina med hundretusentalls drepte unge russere og ukrainere.

Nye trusselbilder, krig i Europa – og framtidas forsvar

All etterpåklokskap til tross – den russiske #invasjon#en kom bardus på de aller fleste av oss. Fredspolitisk var vi også dårlig forberedt på det...

Hilsen til mordere

Apropos statsledere: Her er noen av de mørkeste kapitler i norsk pressehistorie i intim flørt med fascismen i trettiårene – der man hilste Adolf Hitlers maktovertagelse velkommen. Dessuten senere, en norsk statsminister hyllest til Nixon, mens USA sto bak overgrep etter overgrep.