Grusomhetens teater

NATO

Frykten de ikke er redd for

RUSSOFOBI: Russofobien har kostet hundretusener av liv – ikke fordi man er redd russerne, men fordi man trenger fiendebilder. Hadde USA/NATO en nøye planlagt og annonsert provokasjon som var ment å utløse reaksjoner fra Russland?

«Enhver utvidelse av NATOs sone ville absolutt være uakseptabelt.»

NATO-UTVIDELSEN: Eksklusjonen av Russland var et alvorlig brudd på folkeretten. President Bushs løfter til Gorbatsjov var ikke annet enn bedrag – han fremsto som en Janus med to ansikter, som samarbeidet tett med Gorbatsjov på taktisk nivå, mens han faktisk tvang Sovjet til å trekke seg tilbake på et strategisk nivå. Vi i Vesten hevder at Russland må følge folkeretten, men selv kan vi bryte den når det passer oss.

Hvorfor er noen ofre mer verdige enn andre?

UKRAINA: Noen ganger forsvinner våre humanitære verdier over natten. Vil resten av verden delta i Vestens ‘moralske parade’ over krigen i Ukraina?

Prinsipper i FN-pakten med effektiv multilateralisme og likeverdig samarbeid

FORENTE NASJONER: NY TID trykker her Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs tale til FNs sikkerhetsråd i New York 20. september 2023. Han understreker at FN-pakten utgjør hjørnesteinen i dagens internasjonale lovverk – som ikke har blitt fulgt når det gjelder fred og sikkerhet i Ukraina. Lavrov påpeker også at den ukrainske grunnloven sier at staten er forpliktet til å respektere russerne og andre etniske minoriteter. Etter Lavrovs syn er det de vestlige landene som ikke ønsker å overvinne den dype krisen som har oppstått i internasjonale relasjoner. Du har her anledning til (og med ORIENTERINGs flere artikler) å lese og vurdere selv.

De vestlige hegemoniplanene

ISRAEL/UKRAINA: Støtte til våpen til Ukraina og støtte til Israel henger sammen. Alle som på ulike måter støtter opp om den vestlige ekspasjonsplanen med støtte til Ukraina i den pågående krigen, støtter i praksis de vestlige hegemoniplanene, som muliggjør Israels folkemord.

Når volden blir det eneste

MAKT: Bruken av vold, våpen og bomber gjør oss ifølge Hannah Arendt politisk språkløse. Kan hennes spesielle analyser om makt lære oss noe om volden som utøves fra og i Gaza i dag?

Hvorfor trenger vi et fredsparti i Norge?

FOR: Venstrepartiene har lagt bort internasjonalt arbeid, pressen er mikrofonstativ for NATO, fredsbevegelsen har blitt tannløs – og nordmenn er en nasjon av kalde krigere. Derfor trengs et nytt parti!

Norske krigsforbrytelser?

Vi anmeldte Jens Stoltenberg og de øverste ansvarlige i regjeringa for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.

Med det villige og servile oljelandet Norge på slep

OPPRUSTNING: At resten av verden, utenom Vesten, ikke står på Norges, USAs og NATOs side når det gjelder Ukraina i dag, er ikke overraskende når vi kjenner til århundrene med utplyndring og kolonitid, etterfulgt av imperialistiske kriger og vestligstøtta kupp. Det er fortsatt «krig og våpen som skaper fred» som er narrativet. Stopp løpet mot en mulig verdenskrig!

Når stater knuser sannheten

PROPAGANDA: Lekkede hemmelige etterretningsdokumenter fra Det hvite hus avslørte i april at Ukraina snart måtte se et dramatisk nederlag i øynene – helt forskjellig fra propagandaen vi alle lenge hadde hørt. I dette essayet ser vår faste skribent, John Y. Jones, på propagandaens mange sider – slik vi i dag stadig mer omgis av falske nyheter, påstander uten kildebelegg og politisk vinklet informasjon.

Propaganda i NRK

NORD STREAM: Lar NRK seg lede til propaganda? I Skyggekrigen om sprengingen av Nord Stream utelates sentral informasjon om vestlige skips sterke tilstedeværelse, for å lede mistanken mot to russiske skip.

En villet krig

LIBYA: Boken Strengt fortrolig viser til en dyster erfaring for norsk diplomati i Libya. Utenriksminister Hillary Clinton bestemte seg for å gå til krig mot landet – i strid med forsvarsminister Robert Gates ønske. Clinton må ha spilt et brutalt dobbeltspill overfor nordmennene. Trusselen mot folket i Benghazi var ren propaganda.

NY TIDs sju råd til en god propagandist

PROPAGANDA:Å lære kunsten «å lyve mesterlig» er viktig for alle propagandister

Totalitarisme før og nå

IDEOLOGI: Ved å enes om en egnet ‘fiende’ gjenfinner et desintegrert samfunn en sammenheng, energi og mening. En totalitær propaganda har ført frem til at man nå vil la Ukraina bruke F-16 jetfly overfor atommakten Russland – med de store konsekvenser det kan medføre.

Ny europeisk sikkerhetsarkitektur

UKRAINA/RUSSLAND: Forfatterne av denne boken mener de europeiske landene bør løsne på båndene til USA for å oppnå konstruktive resultater i det som kan betraktes som et europeisk sikkerhetsproblem. To parter kan bare oppnå sikkerhet sammen med den andre parten – ikke på bekostning av den.

En logisk konsekvens av den kalde krigen?

RUSSLAND: Mary Elise Sarotte demonstrerer grundige kunnskaper om den kalde krigen – og dagens grufulle videreføring av den.